Legende van de berg Ararat

'Gülbahar stond van top tot teen in vuur en vlam. haar hele lichaam was vervuld met liefde. Alles wat ze aanraakte, of het nu een levend wezen of een ding was, onderging het vuur van haar passie.'
Ahmet, trots bergbewoner en schaapherder op de flanken van de Ararat, is het voorwerp van die alles verscheurende liefde. Ahmet, die opgesloten zit in de kerkers van het kasteel van haar vader, de pasja van Beyazit, Mahmut Kahn. Het begint allemaal met een paard, een schitterend opgetuigde grijze hengst, eigendom van de pasja, die plots opdaagt voor de deur van Ahmets woning, en die, ondanks het feit dat hij drie maal wordt teruggebracht, altijd terugkeert. Volgens de traditie moet hij dus als een geschenk van God worden aanvaard. Maar Mahmut Kahn wil zijn paard tot elke prijs terug en laat Ahmet oppakken, tegen de zin en tot grote woede van de bergbewoners, maar ook van de Koerdische stammen die in de vlakte aan de voet van de berg wonen. Als Gülbahar er in slaagt haar geliefde te laten ontsnappen, breekt een machtsstrijd los tussen de Osmaan Mahmut Kahn, die het gezag van de sultan in Istamboel vertegenwoordigt, en de Koerdische Beys die met kracht de eeuwenoude gebruiken verdedigen en de geliefden gastvrijheid en onderdak verlenen. Na langdurige onderhandelingen legt Kahn zich neer bij het huwelijk van zijn dochter met Ahmet, maar wel op voorwaarde dat deze het vuur op de top van de berg Ararat zal ontsteken. Iets wat nog nooit aan een levend wezen is gelukt.
Legende van de berg Ararat is een gedragen episch verhaal, zoals meerdere romans van Yaşar Kemal gebaseerd op een legende uit zijn geboortestreek Anatolië over een ongelukkige liefde. Het is geschreven met een poëtische kracht die de lezer niet loslaat. Deze roman bevestigt ten overvloede het literaire niveau van deze veel gelauwerde auteur, die al jarenlang een ernstig kandidaat is voor de Nobelprijs. Zijn uitgesproken politieke stellingnamen, onder meer wat de Koerdische kwestie betreft, wordt hem door de Turkse overheid niet in dank afgenomen. Een gevangenisstraf werd hem voor enige jaren vanwege zijn internationale bekendheid kwijtgescholden. In deze uitgave werden de oorspronkelijke illustraties (typische pentekeningen van de Turkse kunstenaar Abidin Dino) bewaard.

Yasar Kemal, Legende van de berg Ararat, De Geus Breda, 2012, 153 p., ill. € 18,99. ISBN 9789044515008. Vert. van: Agridagi Efsanesi door Sytske Breunesse / Irene 't Hooft

Oorspronkelijk verschenen in de Leeswolf 2012

© 2021 | MappaLibri