Peuters en kleuters

JEUGDBOEKEN NR. 1, JANUARI 2023

Marlies Verhelst, Jenny Bakker (ill.): Van bigkikker tot neushoornvogel

door Jen de Groeve

3+ - Kai gaat met zijn papa naar de dierentuin. Naar de neushoornvogel, de tijgerhaai, de beervlinders en nog veel meer fantastische diersoorten kijken. Kai is ongeduldig, is bang dat als zij niet opschieten de vogelspinnen weg zullen vliegen. Maar ze zijn op tijd om te zien hoe de vosapen gevoerd worden, zien bigkikkers, ezelspinguins en neushoornvogels. Maar hé, die zien er helemaal anders uit dan hoe Kai ze zich voorgesteld had.  
Via een verhaallijn, die eigenlijk geen ander doel dient dan de lezer langs de beelden te leiden, komen we diverse bestaande diersoorten tegen die Jenny Bakker een gefantaseerd uiterlijk heeft meegegeven. Het ligt eigenlijk voor de hand, in de beelden combineert Bakker de twee dieren die in hun naam genoemd worden. Op de cover dus een vogeltje met neushoornkop en -poten en een klein roze beestje met een varkenskop, dat met zijn lange tong een paardenvlieg tracht te vangen. Het zijn knappe creaties, waarin de fysieke eigenschappen van twee dieren telkens mooi samengevoegd zijn. Fijn tekenwerk, gedetailleerd en met brio neergezet. Meestal zijn de dieren in hun natuurlijke omgeving afgebeeld, op twee na. De zebravink (die hier dus het lijf van een paardachtige heeft) leeft in Australië, maar zit in een kooitje, wat in onze contreien ook het beste voor hem is. Dus dat klopt wel enigszins, maar de tijgerhaai die op het droge ligt, is wel in elk opzicht gefantaseerd.
 
Tussendoor staan in de prenten nog een paar fantasiedieren waarvan je zelf mag raden hoe ze heten. Achterin zijn de genoemde dieren getekend naar de realiteit. Als verhaal stelt dit prentenboek niet veel voor, maar de prenten mogen er zeker zijn.
 
Marlies Verhelst, Jenny Bakker: Van bigkikker tot neushoornvogel, De Vier Windstreken, Rijswijk 2022, 28 p. : ill. ISBN 9789051168839. Distributie L&M Books

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri