Vertaald proza

BOEKEN NR. 7, SEPTEMBER 2023

Karen Jennings: Een eiland

door Jooris van Hulle

Met haar roman Een eiland behaalde de Zuid-Afrikaanse schrijfster Karen Jennings in 2021 de longlist van de Booker Prize. Binnen het strakke tijdskader van vier dagen brengt Jennings het verhaal van de zeventig jaar geworden Samuel, die als vuurtorenwachter op een afgelegen eiland woont. Waarom en in welke omstandigheden hij daar terecht is gekomen, wordt gaandeweg de roman, onder meer via een aantal flash-backs, duidelijk gemaakt. Ooit was zijn vader betrokken bij de opstand tegen de koloniale overheersers van het niet bij name genoemde, maar duidelijk herkenbaar Afrikaans land. De kolonisators worden verdreven, er komt een president aan de macht, maar die wordt op zijn beurt afgezet bij een militaire staatsgreep. Een wending in de geschiedenis die maar al te herkenbaar is, denken we maar aan wat zich nu, op het moment dat ik deze bijdrage schrijf, afspeelt in Niger. Omwille van zijn betrokkenheid bij het verzet tegen de Dictator, de leider van de militairen, wordt Samuel gevangen gezet en wordt hij nadien naar ‘zijn’ eiland verbannen.    
Karen Jennings legt de vinger op de wonde als ze het heeft over de macht en de verslaving eraan: ‘Macht haalde het slechtste in mensen naar boven. Macht zorgde dat mensen iedereen vergaten behalve zichzelf.’ Binnen dit kader krijgen de eraan voorafgaande woorden van de generaal hun volle betekenis: ‘Laat je niet voor de gek houden door dit uniform. Daaronder ben ik net zoals jullie allemaal. Wij zijn het die voor de onafhankelijkheid hebben gevochten. Wij zijn het die voor ons eigen land hebben gevochten.’
 
Hoe nadrukkelijk Samuel op zichzelf gericht blijft in zijn eenzaam bestaan op het eiland, wordt dan scherp in het licht gesteld als op het strand een man aanspoelt, in wie hij steeds meer een bedreiging gaat zien. Deze verhaalmomenten, die zich in het nu afspelen, linken het verleden aan de problematiek van de vluchtelingen die in gammele bootjes de overtocht wagen. In de man gaat Samuel meer en meer een bedreiging zien, ‘hij zou zijn land niet opgeven, hij zou niet weggaan. Hij zou nooit weggaan. Het land was voor altijd van hem.’ En veder: ‘Het eiland. Het eiland. Het eiland was van Samuel. Het was van hem en van hem alleen. […] Nu zou hij de confrontatie aangaan, hem zeggen dat hij kon blijven tot de boot terugkwam, en geen seconde langer. […] Aan het eind van de twee weken moest hij vertrekken en er niet over piekeren ooit terug te komen. Hij was niet welkom.’ Dat ook geweldpleging aan de orde wordt gesteld, suggereert hoe bij Samuel uiteindelijk de stoppen volledig doorslaan.
 
De kracht van een roman als Een eiland spreekt in de eerste plaats uit de suggestieve aanpak van de problematiek die erin wordt aangeraakt. Precies omdat zoveel ongezegd blijft, weet Karen Jennings de lezer zover te brengen dat hij ook dieper gaat nadenken over eigendomsrecht als het gaat om een land en zijn bewoners. En wat als anderen daar ook een plaats menen te mogen opeisen? En wat als de beschreven situaties zo herkenbaar worden dat die lezer zich er ongemakkelijk bij gaat voelen? Wat als de stroom van mensen die voor geweld en misbruik op de vlucht slaan, wanhopig op zoek naar overlevingskansen almaar aangroeit? Dit beeld zegt alles: ‘De vluchters voor hen hadden land en dorpen geplunderd toen ze er aankwamen. Als verwoestende sprinkhanen oogstten ze wat ze konden en lieten in hun kielzog staken, botten, leeggeroofde nesten na, een spoor van ongestilde honger.’
 
Karen Jennings: Een eiland, Amsterdam, Cossee 2023, 207 p. ISBN 9789464520705. Vertaling van A Island door Peter Bergsma. Distributie Pelckmans Uitgevers

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri