Poëzie

BOEKEN NR. 7, SEPTEMBER 2023

Inge Braeckman: Ooievaar, of

door Dirk De Geest

Inge Braeckman is een productieve dichter, die een groot stilistisch vakmanschap paart aan een ruime verbeelding. Sommige van haar bundels zijn duidelijk geïnspireerd op plastisch werk van verwante kunstenaars, in andere gevallen kiest de dichter voor een meer autobiografische invalshoek van haar werk. Bij de plaquette Ooievaar, of gaat het om een enigszins ander project. In tien gedichten roept Braeckman met veel aandacht de wereld op van de ooievaar. Anne van Herreweghen voorzag de teksten van een aantal tekeningen met sprekende details, een reeks illustraties die onmiskenbaar de lectuur helpen verdiepen. Braeckman is immers een auteur die het moet hebben van beelden en associaties. Haar ooievaar is niet enkel het overbekende dier, maar evenzeer een symbolisch wezen, een historisch wezen met haast mythische trekken.    

Dat resulteert in een aantal gedichten waarin de vogel wordt aangesproken op een plechtstatige, haast hymnische wijze. Het is de herkenbare retoriek van Braeckmans poëzie, maar die toon is hier bijzonder functioneel. De ooievaar wordt een soort van godheid, een transformatie die extra beklemtoond wordt door de vele namen die hem worden toebedeeld. Die mythische dimensie wordt gecombineerd met biologische weetjes. De vliegkracht van de ooievaar wordt bezongen als een manier om de beperkingen van de aarde te ontstijgen en de kosmos te verkennen in een trektocht. De monogame trouw van de vogel staat symbolisch voor een ideaal. De vruchtbaarheid, waarvoor de ooievaar symbool staat, wordt opgeroepen als een extreme zorg voor de jongen en de toekomst. Elk gedicht belicht zo andere facetten en maakt de vogel tot een intrigerend symbool.
 
Net dat boeiende samenspel van encyclopedische, realistische weetjes en metaforische transformaties maakt het lezen van deze gedichten tot een waar avontuur. Waar sommige bundels van Braeckman de lezer lijken af te schrikken door hun hermetische beeldentaal en hun al te plechtige retoriek, worden die stijlelementen hier perfect in evenwicht gehouden door het thema. Ook de illustraties dragen bij tot een waardevolle lectuur, die biologie en natuur verbindt met de oeroude religie en de cultuur. De ooievaar wordt zo een symbool van een ver achter ons liggend verleden, maar tegelijk ook een icoon van wat ons vandaag kan inspireren.  
 
Inge Braeckman: Ooievaar, of. Leuven 2023, P., 23 p. : ill. ISBN 9789493138940

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri