Nature Writing

Guido Tack e.a.: 12.000 jaar Bos t'Ename

door Kris van Zeghbroeck

In de streek van Oudenaarde geboren en getogen, groeide Guido Tack (1958) uit tot een pionier van het bosonderzoek in Vlaanderen. Hij is werkzaam bij het Vlaamse agentschap Onroerend Erfgoed als erfgoedconsulent en specialist op het raakvlak met ruimtelijke ordening, natuur en landbouw.

Vanuit zijn expertise in historische ecologie en als vrijwilliger bij Natuurpunt is hij een spilfiguur in de natuurconservatie van de Vlaamse Ardennen en de bezieler van het natuurreservaat Bos t’Ename, opgericht in 1992. De jeugdige lijsterstroper werd boswachter/conservator met een pragmatische kijk op het samengaan van natuur- en cultuurlandschap.

Zijn gedrevenheid vertaalde zich in publicaties zoals het baanbrekende Bossen van Vlaanderen (1993) en (bijna dertig jaar later) het recent verschenen 12.000 jaar Bos t’Ename (2021), waaraan onder meer andere oudgedienden van het Vlaamse bosonderzoek meewerkten als Martin Hermy en Paul Van den Bremt.

Deze tweedelige uitgave in cassette, met samen meer dan achthonderdvijftig bladzijden, vormt ontegensprekelijk de kroon op de carrière van Guido Tack. Acht jaar werd eraan gewerkt als een synthese van veertig jaar bosonderzoek. In die zin overstijgt de uitgave het Bos t’Ename en draagt het ook bij tot inzicht in de bossen van de Vlaamse Ardennen en bij uitbreiding de bossen van Vlaanderen.

De uitgave focust in het eerste deel op de geschiedenis om daarna in het tweede deel in te gaan op het bos als cultureel en natuurlijk erfgoed. Het feit dat Bos t’Ename nog bestaat, hangt samen met haar functie binnen het cultuurlandschap en de overlevering als jachtgebied van een lokale textielbaron.

Terwijl verkavelingsprojecten het gebied decimeerden, overleefde een kern die levensvatbaar was voor natuurherstel en -uitbreiding, mede dankzij de biodiversiteit die zich in de houtkanten van weiden en akkers wist te handhaven. In die zin blijft Guido Tack dan ook optimistisch over de weerbaarheid en herstel van bosgebieden in Vlaanderen.

Typisch voor de Vlaamse Ardennen en de Pays des Collines is het sterk ingesneden landschap met (getuigen)heuvels, waarin voor moderne landbouw moeilijk toegankelijke oude bosrestanten overleven. Mits bosuitbreding en de aanleg/herstel van groene corridors blijft er een enorm potentieel om het biodiverse bos- en cultuurlandschap duurzaam te laten bloeien. Dit standaardwerk kan daarvoor een blauwdruk zijn.

Guido Tack, Pieter Blondé, Paul Van den Bremt, Martin Hermy, Nele Vanmaele: 12.000 jaar Bos t'Ename : een hoopvol perspectief voor bos in de Lage Landen, Sterck & De Vreese (Gorredijk), 2021, 2 delen (864p.) : ill. ISBN 9789056157999 (box)

Bevat: Deel I Geschiedenis : het verhaal van twaalf millennia & Deel II Natuurlijk en cultureel erfgoed : naar een landschapsaudit voor een waardevolle toekomst

Natuurpunt: Bos t'Ename
deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri