Nature Writing

Merlin Sheldrake: Verweven leven

door Kris van Zeghbroeck

De Britse bioloog en mycoloog Merlin Sheldrake is gespecialiseerd in mycorrhiza’s: samenlevingsvormen van schimmels en planten via de wortels. ‘Bijna alle planten werken ondergronds samen met schimmels. Deze absorberen bijvoorbeeld mineralen uit de bodem die ze vervolgens afstaan aan een plant, in ruil daarvoor krijgen ze suikers terug voor hun eigen voeding’.

Zo ontstaan communicatienetwerken die bevorderlijk zijn voor planten en schimmels die binnen een woud een zogenaamd ‘wood wide web’ vormen. Sheldrake promoveerde met onderzoek naar de ondergrondse schimmelnetwerken van het Panamese regenwoud.

Schimmels zijn veelzijdig. Met algen vormen ze een symbiose om korstmossen te vormen, een zeer resistente levensvorm. Ook verteren ze massa’s natuurlijke materie, die omgezet wordt in vruchtbare grond. En ook binnen de menselijke afvalmaatschappij bieden ze oplossingen aan.

Het werk van Sheldrake kadert binnen het zichtbaar maken van verborgen netwerken binnen de natuur die zorgen voor een uitwisseling van stoffen en signalen die bevorderlijk zijn voor de groei van plantengemeenschappen. Een nieuwe wereld die grensverleggend is binnen de wetenschap en het natuurbehoud.

Sheldrake schreef met Verweven leven, de verborgen wereld van schimmels een boeiend, geïllustreerd en geannoteerd boek dat gekozen werd tot laureaat van de Wainwright Prize for Global Conservation 2021 en de shortlist haalde van The Richard Jefferies Society Literary Award.

Merlin Sheldrake: Verweven leven, Atlas/Contact, Amsterdam, 2020, 383 p. ISBN 9789004503614. Vertaling van Entangled Life door Nico Groen. Distributie VBK België 

deze pagina printen of opslaanontwerp: Ann Van der Kinderen   |   programmatie: dataweb   |   © MappaLibri